92. VĚK běží od 30 May 2024 20:00 Online 0 lidí Čas serveru 14 Jul 2024 13:00


Login
Heslo
souhlasím s Podmínkami hry

Zapomněl jsem heslo


PODMÍNKY HRY
1) Hra, grafické zpracování a program hry jsou autorským dílem a jsou chráněny zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a dalšími příslušnými právními předpisy.
2) Nikdo nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je program hry založen nebo které obsahuje.
3) Znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo.
4) O těchto znalostech je Hráč povinen zachovávat mlčenlivost.
5) Porušení autorského práva bude rešeno trestně právní i civilně právní cestou.
6) Připojením do hry se hráč zavazuje dodržet tato pravidla.


[Novinky]   [Přihlášení]   [Info]   [Autoři]   [Registrace]   [Aktivace účtu]   [Výsledky věků]   [TOP 10]   [Tutorial]   [Help]   [Pravidla]

© by Sandro 2005-2024
Bounty Hunter, Star Wars and all related characters, names and terminology © Lucasfilm Ltd.
The Bounty Hunter's Guild is a non-profit web site.