92. VĚK běží od 30 May 2024 20:00 Online 1 člověk Čas serveru 13 Jun 2024 06:00


Brnění a jeho doplňky
Bugy a jejich hlášení
Cantina
Creep
Doplňky
Drogy
Gildy
Holozáznam
Jezdecká zvířata
Karma
Lodě a vše kolem nich
Novinky pro příští věk
Perky a skilly
Planety
Procházení okolí
Rasy a povolání
Registrace a tvorba postavy
Souboje
Speedery
Taktiky pro začátečníky
Tituly
Úkoly
Vlastnosti postavy
Vybavení
Vysvětlivky
Zbraně
Batohy
Boty
Brnění
Creep
Drogy
Gildy
Helmy
Jezdecká zvířata
Karma
Krystaly
Komplety
Komplety (vesmír)
Lodě
Motory
Opasky
Pancíře
Perky
Rasy
Speedery
Skilly
Systémy
Tituly
Upgrade helem a bot
Vybavení
Vybavení (lodě)
Vybavení (speciální)
Zbraně
Zbraně (lodě)DOPLŇKY

Zde se budeme zabývat problematikou nejasností schopností některých perků, skillů apod. Doporučujeme věnovat této části pozornost a pravidelně kontrolovat, zda sem nebylo něco přidáno dřív, než se na to zeptáte ve fóru.


CATCH-UP systém

 • Přibyla nová catch-up mechanika - hráči v rozmezí levelu 5 - 30, kteří jsou o 10 nebo více levelů níž, než hráč s nejvyšším levelem, dostanou při splnění úkolu Pašování Bacty, Výběr Výpalného, Krádež Koření a Trofej z Creepu (v cantině) navíc bonusové expy

 • Počet bonusových expů závisí na levelu - jedná se o tolik, kolik je polovina zkušeností, které hráč potřebuje na další level.

 • Pokud má tedy hráč dostatečně nízký level, může se splněním těchto 4 úkolů posunout o plné 2 levely každý den (dokud bude mít stále dostatečně nízký level, aby byl alespoň o 10 levelů níž, než hráč s nejvyšším levelem)PERKY

 • Action Guy se provede jako první věc při půlnočním přepočtu, a tedy například pokud vám chybí kolo k doprovázení transportu, stihnete ho získat

 • Delivery Boy povoluje pašovat dvakrát denně - 1x dopoledne a 1x odpoledne (přelomový bod je ve 12:00)

 • Force Sensitive počítá obouruční meč jako jeden.

 • Schopnost perku Grenadier určuje maximální možnou slevu. Stále však platí, že nejnižší možná cena je 65% základní ceny věcí (v tomto případě zbraní na jedno použití). To znamená, že Grenadier funguje "na maximum" jen v případě, že vaše cena na černém trhu je větší či rovna 130% základní ceny

 • Pokud je skill pod vlivem Talented, použitím Gods Goodwill jeho vliv pomine. Perk Talented je vázán na konkrétní skill, kterého jste se dobrovolně vzdal

 • U perku Hands Of Steel není Left a Right Fist (u titulové větve FIGHTING) brána jako zbraň. V případě nákupu obouruční zbraně vám stále zůstává jedna pěst.

 • V případě, že máte těžkou zbraň s jinou titulovou větví než SNIPING, pak nemůžete mít v druhé ruce žádnou zbraň a v tomto případě perk Hands Of Steel bude fungovat

 • Schopnost perku Ranger se vždy projeví až v soubojiSKILLY

 • Accuracy je bráno jako poslední efekt působící na armor a tedy nuluje efekty všech perků a skillů podporující armor i bonus do damage za skill Deflection.

 • Deflection má přednost před Protection - Protection tak tedy nesnižuje efektivitu skillu Deflection. To však neplatí pro perk Stone Skin.

 • Deflection přidává tolik procent do damage, kolik je rozdíl redukce původního armoru - redukce armoru společně s armorem za Deflection. Tento perk se proto nehodí hrát s brněním přidávající velký armor, neboť efektivita skillu tím klesá.

 • Evasion chrání i proti kritickému zásahu.

 • V případě, že v souboji padne oběma hráčům First strike, jako první útočí vždy útočník.

 • Flashback se počítá úplně na konec. To znamená, že se k výsledné velikosti dmg přičte hodnota za pravou (levou) zbraň

 • Metamorphosis změní typ dmg až po přičtení všech bonusů nebo postihů, které máte pro stávající typ dmg.

 • Reincarnation nemůže padnout v souboji bezprostředně po souboji předešlém. To znamená, že nelze v krátkém časovém intervalu zaútočit více než 3x (první útok, druhý díky Reincarnation (které Vám padlo v prvním souboji) a třetí pokud máte Immediately a použijete Instant Stimpack a Medpack)

 • Reincarnation neruší postih za porušení intervalu napadení stejného hráče, pauza bude stejného typu, jako při vašem posledním souboji ve výpisu

 • Pokud užijete skill Sudden Strike v souboji, kde soupeř má v rukou pouze jednu zbraň, tak se automaticky tato zbraň nepočítá, ale zůstává mu typ jeho damage (tzn. cold, energetic, toxic nebo explosive).

 • Výpočet soupeřových statů po použití skillu Retardation vychází z výpočtu damage a hitpoints (viz níže). To znamená, že při průměru dvou hodnot z celkového součtu damage a hitpoints nemá skill Retardation (který se počítá vždy jako poslední ze skillů) již vliv na konflikt a extrémní damage soupeře.

 • Pokud padne skill Pulverize, počítá se po Deflection. Potom následuje Pulverize a Colossus a nakonec item Armor Repair Kit.

 • Rend Armor se počítá úplně na konci, tj po ostatních skillech a předmětech

 • Vulnerability se počítá na začátku. Neotáčí bonusy do armoru jako např. skilly Deflection, Protection, Colossus či item Armor Repair Kit atd. Pokud tedy obránci padne například Colossus, tyto 2 skilly se ve výsledku vynulujou. U Delflection se z armoru -10 stane např -6OSTATNÍ

 • Do obouručního lightsaberu mohou Jedi Master a Sith Master vložit 2 krystaly.

 • Krystal v lightsaberu nejde po vložení změnit. Jediná možnost změny krystalu je prodej a opětovný nákup lightsaberu.Konflikty

Každá gilda může po postavení Entrance Hall vypsat jeden z následující konfliktů 1x za 2 dny (zzn. 24h konflikt a 24h pauza)

 • Vyhlazovací: + 25% damage, + 25% hitpoints
 • Záškodnický: + 40% kreditů při výhře gildě, + 60% zkušeností gildě
 • Přepadení: + 10% damage, + 10% hitpoints, + 25% zkušeností, + 25% zkušeností gildě
 • Postupný: + 25% kreditů při výhře, + 2x více respektu při výhře, + o polovinu větší šance na padnutí skilluJAK SE POČÍTÁ?

  Armor
 • Jak mám mít velký damage, abych překonal hitpoints creepu s armorem?


 •                                ( Hitpoints Creepu * 100 )/( 100 - Redukce )

 • Hitpoints se může lišit v závislosti na vašem LUCK (10 - vaše LUCK = ?%)... pokud chcete jít na creep s jistotou, tak si dosazujte do vzorce za hitpoints: hitpoints + vaše procentuální odchylka za LUCK.


 • Příklad:
  Rozhodl jste se napadnout creep Graul, který má hitpoints 450 a jeho armor je 7 => jeho redukce je tedy 24,9% (viz. článek v sekci "Brnění"), váš LUCK je 8 takže odchylka může být maximálně 2%, tedy +- 9.
  Pokud dosadíme do vzorečku, pak můžeme vidět, že váš damage by měl být větší než ((450+9) * 100)/(100 - 24,9)= 611,2, abyste překonal obranu creepu


  Damage
 • Zbraň, případně dvě zbraně se počítají ze základního (vytrénovaného) damage. Itemy (vybavení) rozdělujeme na 2 druhy a to sice itemy prvního a druhého řádu. Mezi itemy řádu 1 patří například Lanvarok, Knee Dart Launchers a jiné itemy, které přidávají procentuální bonus do damage, v popřípadě hitpoints, naopak itemy řádu 2 jsou itemy, jenž bonus do damage či hitpoints nedávají procentuální a to je Wristblades a Mandalorian Intraframe.


 • Základní damage + hodnota za zbraň v pravé ruce (% se počítají ze základního damage a následně se připočte fixní hodnota) + hodnota za zbraň v levé ruce (způsob výpočtu je obdobný jako zbraně v pravé ruce)

  → komplet → itemy 1.řádu→ karmický titul → titul → perky (perky Hard To Kill a Immolation se počítají na závěr) → itemy 2.řádu → skilly (skill Shadow Strike se počítá u skillů na závěr)→ konflikt → extrémní damage • Příklad:
  Jedete titulovou větev PROTECTING a dosáhli jste 2.stupně titulové větve, což činí 10% do damage, máte v pravé ruce zbraň E11 Carabine 40%+50 a v levé ruce Bowcaster 45%+60, v batohu máte Lanvarok a vaše STRENGTH je 10, proto vám dává bonus 10%, dále tam máte Knee Dart Launchers a jelikož je vaše AG 6, dává vám bonus 12% a v neposlední řadě máte v batohu ještě item Wristblades a jelikož máte 50 výher bude vám přidávat +100. Perky na damage máte Bonus In Fight For A Long Distance (2 úrovně) 2*10%, Technomage 15%. Karmu máte Insidious, který přidává 10% do damage a skill Frenzy.

       Váš základní damage je 500
       Za E11 Carabine dostáváte 250 (40% z 500 +50)
       Za Bowcaster dostáváte 285 (45% z 500 +60)
       => 500 + 250 + 285 = 1035

    Jelikož komplet na damage není sestavem, tuto položku přeskočíme a začneme další položkou, což jsou...

       Itemy řádu 1:
       Lanvarok 10% => 1035 * 1,1 = 1138,50
       Knee Dart Launchers 12% => 1274,56

       Karma:
       Insidious 10% => 1402,02

       Titul:
       Guardian 10% => 1542,22

       Perky:
       Bonus In Fight For A Long Distance 20% => 1850,67
       Technomage 15% => 2128,26

       Itemy řádu 2:
       Wristblades +100 => 2228,26

    Váš výsledný damage je tedy 2228,26, pokud by vám padlo v souboji Frenzy, získali by jste 30% do damage a v   daném souboji by váš damage byl 2896,74

  Poznámka: U Hitpoints je způsob počítání naprosto totožný jako u damage


  Zkušenosti gildě
 • Bonusy do zkušeností gildě a do zkušeností hráče se mezi sebou nově sčítají a nenásobí

  Například - hráč má bonus 20% do zkušeností gildě za 10 IN, +5% za 250 respektu a +60% za konflikt. Nově tedy bude mít bonus +85% zkušeností gildě (postaru by měl 101,6%)


 • Dexterity
 • Dexterity ovlivňuje vaši šanci na Lodní Evasion (vyhnutí se ve vesmírném souboji soupeřově výstřelu)

 •                 Dexterity lodi → Plating → Procentuální perk → Perk s fixní hodnotou → Lodní vybavení
[Novinky]   [Přihlášení]   [Info]   [Autoři]   [Registrace]   [Aktivace účtu]   [Výsledky věků]   [TOP 10]   [Tutorial]   [Help]   [Pravidla]

© by Sandro 2005-2024
Bounty Hunter, Star Wars and all related characters, names and terminology © Lucasfilm Ltd.
The Bounty Hunter's Guild is a non-profit web site.