92. VÌK bì¾í od 30 May 2024 20:00 Online 0 lidí Èas serveru 13 Jun 2024 05:46


Brnìní a jeho doplòky
Bugy a jejich hlá¹ení
Cantina
Creep
Doplòky
Drogy
Gildy
Holozáznam
Jezdecká zvíøata
Karma
Lodì a v¹e kolem nich
Novinky pro pøí¹tí vìk
Perky a skilly
Planety
Procházení okolí
Rasy a povolání
Registrace a tvorba postavy
Souboje
Speedery
Taktiky pro zaèáteèníky
Tituly
Úkoly
Vlastnosti postavy
Vybavení
Vysvìtlivky
Zbranì
Batohy
Boty
Brnìní
Creep
Drogy
Gildy
Helmy
Jezdecká zvíøata
Karma
Krystaly
Komplety
Komplety (vesmír)
Lodì
Motory
Opasky
Pancíøe
Perky
Rasy
Speedery
Skilly
Systémy
Tituly
Upgrade helem a bot
Vybavení
Vybavení (lodì)
Vybavení (speciální)
Zbranì
Zbranì (lodì)Accuracy upgrade MK I
 Accuracy  + 5% 
500 creditù
Accuracy upgrade MK II
 Accuracy  + 8% 
3 000 creditù
Bash upgrade MK I
 Bash  + 3% 
500 creditù
Bash upgrade MK II
 Bash  + 5% 
3 000 creditù
Bladestorm upgrade MK I
 Bladestorm  + 4% 
500 creditù
Bladestorm upgrade MK II
 Bladestorm  + 7% 
3 000 creditù
Bloodlust upgrade MK I
 Bloodlust  + 5% 
500 creditù
Bloodlust upgrade MK II
 Bloodlust  + 7% 
3 000 creditù
Blur upgrade MK I
 Blur  + 3% 
500 creditù
Blur upgrade MK II
 Blur  + 5% 
3 000 creditù
Cannibalize upgrade MK I
 Cannibalize  + 0.2 
500 creditù
Cannibalize upgrade MK II
 Cannibalize  + 0.3 
3 000 creditù
Colossus upgrade MK I
 Colossus  + 4% 
500 creditù
Colossus upgrade MK II
 Colossus  + 6% 
3 000 creditù
Critical Strike upgrade MK I
 Critical Strike  + 3% 
500 creditù
Critical Strike upgrade MK II
 Critical Strike  + 5% 
3 000 creditù
Cunning Wish upgrade MK I
 Cunning Wish  + 8% 
500 creditù
Cunning Wish upgrade MK II
 Cunning Wish  + 13% 
3 000 creditù
Deflection upgrade MK I
 Deflection  + 1 
500 creditù
Deflection upgrade MK II
 Deflection  + 2 
3 000 creditù
Despair upgrade MK I
 Despair  + 2% 
500 creditù
Despair upgrade MK II
 Despair  + 3% 
3 000 creditù
Divine Shield upgrade MK I
 Divine Shield  + 7% 
500 creditù
Divine Shield upgrade MK II
 Divine Shield  + 10% 
3 000 creditù
Eagle Eye upgrade MK I
 Eagle Eye  + 8% 
500 creditù
Eagle Eye upgrade MK II
 Eagle Eye  + 13% 
3 000 creditù
Ensnare upgrade MK I
 Ensnare  + 0.5 
500 creditù
Ensnare upgrade MK II
 Ensnare  + 1 
3 000 creditù
Evasion upgrade MK I
 Evasion  + 2% 
500 creditù
Evasion upgrade MK II
 Evasion  + 3% 
3 000 creditù
Fear upgrade MK I
 Fear  + 2% 
500 creditù
Fear upgrade MK II
 Fear  + 3% 
3 000 creditù
Feedback upgrade MK I
 Feedback  + 17% 
500 creditù
Feedback upgrade MK II
 Feedback  + 25% 
3 000 creditù
First Strike upgrade MK I
 First Strike  + 3% 
500 creditù
First Strike upgrade MK II
 First Strike  + 4% 
3 000 creditù
Flashback upgrade MK I
 Flashback  + 8% 
500 creditù
Flashback upgrade MK II
 Flashback  + 13% 
3 000 creditù
Fortune upgrade MK I
 Fortune  + 1% 
500 creditù
Fortune upgrade MK II
 Fortune  + 2% 
3 000 creditù
Frenzy upgrade MK I
 Frenzy  + 7% 
500 creditù
Frenzy upgrade MK II
 Frenzy  + 10% 
3 000 creditù
Harakiri upgrade MK I
 Harakiri  + 3% 
500 creditù
Harakiri upgrade MK II
 Harakiri  + 4% 
3 000 creditù
Haste upgrade MK I
 Haste  + 8% 
500 creditù
Haste upgrade MK II
 Haste  + 13% 
3 000 creditù
Haunt upgrade MK I
 Haunt  + 5% 
500 creditù
Haunt upgrade MK II
 Haunt  + 7% 
3 000 creditù
Hunt upgrade MK I
 Hunt  + 8 
500 creditù
Hunt upgrade MK II
 Hunt  + 13 
3 000 creditù
Impale upgrade MK I
 Impale  + 5% 
500 creditù
Impale upgrade MK II
 Impale  + 8% 
3 000 creditù
Lethal Strike upgrade MK I
 Lethal Strike  + 2% 
500 creditù
Lethal Strike upgrade MK II
 Lethal Strike  + 3% 
3 000 creditù
Lucky Strike upgrade MK I
 Lucky Strike  + 2% 
500 creditù
Lucky Strike upgrade MK II
 Lucky Strike  + 4% 
3 000 creditù
Metamorphosis upgrade MK I
 Metamorphosis  + 6% 
500 creditù
Metamorphosis upgrade MK II
 Metamorphosis  + 9% 
3 000 creditù
Onslaught upgrade MK I
 Onslaught  + 0.5% 
500 creditù
Onslaught upgrade MK II
 Onslaught  + 1% 
3 000 creditù
Parry upgrade MK I
 Parry  + 3% 
500 creditù
Parry upgrade MK II
 Parry  + 5% 
3 000 creditù
Poison upgrade MK I
 Poison  + 2% 
500 creditù
Poison upgrade MK II
 Poison  + 3% 
3 000 creditù
Protection upgrade MK I
 Protection  + 1 
500 creditù
Protection upgrade MK II
 Protection  + 2 
3 000 creditù
Pulverize upgrade MK I
 Pulverize  + 1 
500 creditù
Pulverize upgrade MK II
 Pulverize  + 2 
3 000 creditù
Reincarnation upgrade MK I
 Reincarnation  + 4% 
500 creditù
Reincarnation upgrade MK II
 Reincarnation  + 6% 
3 000 creditù
Rejuvenation upgrade MK I
 Rejuvenation  + 7% 
500 creditù
Rejuvenation upgrade MK II
 Rejuvenation  + 10% 
3 000 creditù
Rend Armor upgrade MK I
 Rend Armor  + 7% 
500 creditù
Rend Armor upgrade MK II
 Rend Armor  + 10% 
3 000 creditù
Retardation upgrade MK I
 Retardation  + 8% 
500 creditù
Retardation upgrade MK II
 Retardation  + 13% 
3 000 creditù
Roar upgrade MK I
 Roar  + 1% 
500 creditù
Roar upgrade MK II
 Roar  + 2% 
3 000 creditù
Shadow Strike upgrade MK I
 Shadow Strike  + 0.5 
500 creditù
Shadow Strike upgrade MK II
 Shadow Strike  + 1 
3 000 creditù
Slayer upgrade MK I
 Slayer  + 1% 
500 creditù
Slayer upgrade MK II
 Slayer  + 2% 
3 000 creditù
Splash Damage upgrade MK I
 Splash Damage  + 1% 
500 creditù
Splash Damage upgrade MK II
 Splash Damage  + 2% 
3 000 creditù
Sudden Strike upgrade MK I
 Sudden Strike  + 8% 
500 creditù
Sudden Strike upgrade MK II
 Sudden Strike  + 13% 
3 000 creditù
Take Cover upgrade MK I
 Take Cover  + 3% 
500 creditù
Take Cover upgrade MK II
 Take Cover  + 5% 
3 000 creditù
Time Walk upgrade MK I
 Time Walk  + 3% 
500 creditù
Time Walk upgrade MK II
 Time Walk  + 5% 
3 000 creditù
Tracking upgrade MK I
 Tracking  + 3% 
500 creditù
Tracking upgrade MK II
 Tracking  + 5% 
3 000 creditù
Unfortune upgrade MK I
 Unfortune  + 1% 
500 creditù
Unfortune upgrade MK II
 Unfortune  + 2% 
3 000 creditù
Vigilance upgrade MK I
 Vigilance  + 4% 
500 creditù
Vigilance upgrade MK II
 Vigilance  + 6% 
3 000 creditù
Vigour upgrade MK I
 Vigour  + 3% 
500 creditù
Vigour upgrade MK II
 Vigour  + 5% 
3 000 creditù
Vulnerability upgrade MK I
 Vulnerability  + 3% 
500 creditù
Vulnerability upgrade MK II
 Vulnerability  + 5% 
3 000 creditù
[Novinky]   [Pøihlá¹ení]   [Info]   [Autoøi]   [Registrace]   [Aktivace úètu]   [Výsledky vìkù]   [TOP 10]   [Tutorial]   [Help]   [Pravidla]

© by Sandro 2005-2024
Bounty Hunter, Star Wars and all related characters, names and terminology © Lucasfilm Ltd.
The Bounty Hunter's Guild is a non-profit web site.