92. VĚK běží od 30 May 2024 20:00 Online 0 lidí Čas serveru 13 Jun 2024 06:40


Brnění a jeho doplňky
Bugy a jejich hlášení
Cantina
Creep
Doplňky
Drogy
Gildy
Holozáznam
Jezdecká zvířata
Karma
Lodě a vše kolem nich
Novinky pro příští věk
Perky a skilly
Planety
Procházení okolí
Rasy a povolání
Registrace a tvorba postavy
Souboje
Speedery
Taktiky pro začátečníky
Tituly
Úkoly
Vlastnosti postavy
Vybavení
Vysvětlivky
Zbraně
Batohy
Boty
Brnění
Creep
Drogy
Gildy
Helmy
Jezdecká zvířata
Karma
Krystaly
Komplety
Komplety (vesmír)
Lodě
Motory
Opasky
Pancíře
Perky
Rasy
Speedery
Skilly
Systémy
Tituly
Upgrade helem a bot
Vybavení
Vybavení (lodě)
Vybavení (speciální)
Zbraně
Zbraně (lodě)GILDY

Gilda nebo také cech, je organizace lidí provozující stejné řemeslo. Nejznámější, největší a nejvlivnější gildy v galaxii jsou gildy pašeráků, zločinců a nájemných lovců. Ač se jedná o ilegální organizace, jejich moc je natolik silná, že je téměř nemožné je zlikvidovat, neboť mají dost často i svou malou armádu a závisí na nich do značné míry i ekonomika dané oblasti. Jistá redukce tu ovšem vzniká konkurenčním bojem gild, který dost často přerůstá z boje na poli tržním v boj fyzický.

GILDY VŠEOBECNĚ

 • Gildy jsou základním stavebním prvkem hry; sjednocují hráče za účelem nasbírat jako první 100 000 expů pro gildu a dosáhnout tak desátého levelu, přičemž je ukončen věk a gilda se svými členy vyhrává

 • Do gildy lze vstoupit již od prvního levelu pomocí položky "Vstoupit do gildy" na záložce MOJE GILDA

 • Na začátku hry jsou všechny gildy uzavřené, takže můžeme vstoupit do fronty

 • Gilda se otevře, pokud je ve frontě 5 lovců; na začátku hry je potřeba pro otevření 3 gildy alespoň po 5 lovcích

 • Kvůli vyvážení hry nesmí být rozdíl mezi nejméně a nejvíce obsazenou gildou více jak 3 lovci. Pokud k tomu dojde (např. otevřením nové gildy), bude možné vstupovat pouze do nejméně obsazené gildy, dokud nedojde opět k vyrovnání počtů hráčů

 • Gilda je vedena zvoleným leaderem a subleadery, jež si leader vybere dle vlastního uvážení

 • Gilda získává expy pouze z výher při útoku nebo obraně svých členů v soubojích s jinými hráči (ať už na zemi nebo ve vesmíru) a za splnění některých úkolů

 • Pouze v gildě lze získávat tituly založené na respektu

 • Gilda (resp. vedení gildy) má možnost vyvíjet Gildovní palác, a poté tak své členy trénovat, zadávat nové úkoly, zprostředkovávat jim informace o hráčích, vypisovat jim odměny a vyhlašovat konflikty konkurenčním gildám

 • Gilda (resp. vedení gildy) může své členy danit dle uvážení, vyhazovat a případně jim do budoucna zabránit ve vstupu do gildyGILDOVNÍ DANĚ

 • Gilda může vypisovat tři druhy daní - za lov creepu, lov hráčů a denní daň

 • Nastavení daní si můžete prohlédnout v záložce MOJE GILDA - Info o gildě

 • Rozsah daní za lov hráče a lov creepu je 0 - 10% zisku creditů z daného souboje, které se samy automaticky odečtou od vašeho zisku a automaticky se připočítají gildě

 • Denní daň se odečítá vždy o půlnoci a zcela automaticky

 • Pokud hráč nemá dostatek creditů pro splacení denní daně, ztratí všechny credity které má a zbytek daně se zapíše jako půjčka (případně se přičte k již existující půjčce)

 • (Sub)leader může uvalit 1) různou velikost daně (hodnota x je celé číslo 0-50) a 2) různý typ

 • Typy daní jsou: 1) x; 2) x * level hráče; 3) x * [zabité creepy / 5]

 • Poznámka: [ ] ve 3. typu vyjadřuje matematický výraz pro tzv. celou část, nebo-li zaokrouhlení na nejbližší (nižší) celé číslo

  Příklad:
  Leader vypsal denní daň typu 1 a x = 50 creditů. Všichni hráči tedy o půlnoci musí odevzdat 50 creditů
  Leader vypsal denní daň typu 2 a x = 10 creditů. Pokud je váš level např.: 15, o půlnoci odevzdáte 15*10 = 150 creditů.
  Leader vypsal denní daň typu 3 a x = 1 credit. Pokud jste za celou hru zabili 100 creepů, o půlnoci budete muset odevzdat 100*1 / 5 = 20 creditů


LEADER A JEHO VOLBA

 • Leader je volená funkce, k níž náleží jistá práva a povinnosti související s chodem gildy

 • Leader a subleadeři se starají o chod gildy a rozhodují o taktice, na jejich rozhodnutích do značné míry závisí úspěchy a neúspěchy gildy (za předpokladu že je hráči poslouchají) a osudy jejích členů

 • Volba leadera začíná ihned poté, co je gilda otevřena (má tedy minimálně 7 lovců), a v případě, že jeden z kandidátů získá nad 40% hlasů, stává se leaderem gildy

 • V případě, že do 5 dnů není zvolen leader, při nejbližsí půlnoci je automaticky zvolen za leadera hráč s nejvíce hlasy

 • Zvolený Leader si zvolí dle svého uvážení dva subleadery kteří mu budou pomáhat a případně jej zastupovat

 • Položku "Volba leadera" najdete na záložce MOJE GILDA (pokud není zvolen leader)

 • Leader se musí stejně jako hráči řídit pravidly a nesmí své funkce zneužívat

 • Všech hlasování se můžou zúčastnit všichni členové bez rozdílu, avšak hlasovat mohou pouze jednou a nikoliv pro sebePŮSOBENÍ V GILDĚ

 • Hráč vstupuje do gildy dobrovolně, ale závazně a odejít z ní dobrovolně nelze!

 • Hráč, který do gildy vstoupí, by se měl snažit napadat co nejvíce protihráčů (vlastní členy napadat nelze) a z vítězství zajišťovat přísun expů pro svou gildu

 • Gildu vede leader spolu se subleadery; rozhoduje o taktice, o vnitřních pravidlech gildy a nastavuje si v gildě pravidla, jež je dobré dodržovat; v první řadě by mu mělo jít o prospěch gildy

 • Svá sdělení a rozkazy ostatním členům gildy může vedení dávat prostřednictvím ROZKAZu, nástěnky, jež se zobrazuje téměř na začátku stránky Události (jež je první co po přihlášení hráči vidí), ve světle modrém rámečku nadepsaném ROZKAZ LEADERA, nebo prostřednictvím hromadného hola, kdy za adresáta vybere jméno gildy

 • Vedení může separátně nastavit daně na lov hráčů, lov creepu a denní daň (viz Gildovní daně)

 • Za předpokladu že má gilda dostatek peněz, má hráč možnost si od gildy půjčit credity (záložka MOJE GILDA, položka "Transakce"), výše nejvyšší možné půjčky je dána vztahem [500 + 10 * CHARISMA * level hráče] , momentální maximum půjčky je uvedeno podobně jako aktuální půjčka v Transakcích

 • Půjčka je s úrokem 10% a dokud není splacena i s úrokem, není možné si znovu půjčit. Půjčka se automaticky při zisku creditů z creepu nebo hráče splácí. Půjčka se nesplácí vykonáváním povolání, peníze z povolání jdou přímo k hráči. Půjčit kredity si můžete maximálně 3x denně - pak je potřeba počkat do dalšího dne

 • Vedení gildy může nastavit minimální hranici creditů v rozmezí 0 - 20 000 (vždy po celých tisících), při jejichž překročení směrem dolů si není možno půjčovat z gildovních creditů

 • Vedení má právo a možnost své členy trestat vyhozením hráče a může hráčům zakazovat vstup do gildy. Leader musí vždy udat důvod trestu

 • Pokud je hráč vyhozen, ztrácí všechen respekt (potažmo titul) a zároveň pokud gildě dlužil credity, jsou mu odebrány a to případně i do mínusu, ve výši dlužné částky

 • Pokud chce hráč vidět stav gildy, seznam ostatních členů gildy a (pro řadové členy omezené) informace o nich, případně postavení gildy mezi ostatními gildami, najde v záložce MOJE GILDA příslušné položky ("Info o gildě", "Členové gildy" resp. "Pořadí gild")

 • Pokud jste v gildě, tak zkušenosti pro gildu které získáváte při výhře, může ovlivnit tzv: Catch-up systém - tedy pokud hráč vyhraje nad hráčem z jiné gildy, která je o 2 nebo více příček nad gildou výherce, dostane bonus "10% * (pořadí gildy vyherce - pořadí gildy protivníka - 1)" do gildovních expů (např. pokud hráč z gildy na pátém místě napadne někoho z gildy na třetím místě a zvítězí, dostane (5-3-1) * 10% = 10% bonus; v případě kdy by zvítězil nad hráčem z vedoucí gildy, dostal by bonus (5-1-1) * 10% = 30%).


 • Příklad:
  Jste level 10, CHARISMA 2 a chcete si půjčit od gildy. Maximální cena je tedy (500+10*2*10) = 700 creditů. Můžete si tedy půjčit libovolnou částku od 0 po 700. Když si půjčíte například 500, získáte tyto peníze (pokud je gilda má a pokud nejsou určeny na odměny), avšak splácet budete ještě s 10% úrokem, tj. 550 creditůGILDOVNÍ PALÁC

 • Gilda (resp. vedení gildy) může za gildovní peníze rozšiřovat palác o jednotlivá oddělení, kter8 poskytují hráčům bonusy nebo nové možnosti.

 • Gildovní palác lze rozšířit o sekce Trophy Chamber, Training Chamber, Entrance Hall, Observatory, Landing Platform a jejich vylepšení

 • Jednotlivá vylepšení se neolivňují, lze stavět v libovolném pořadí, platí pouze, že před vylepšením je třeba postavit základní verzi budovy.

 • Cena budovy je 15 000 * (počet_postavených + 1)


Trophy Chamber

 • Trophy Chamber - po postavení můžou hráči gildy žádat vedení gildy na stránce Odměn o vypsání odměny až na 2 protivníky. Za výhru nad daným hráčem pak hráč dostane odměnu.

 • Žádosti se ukazují (sub)leaderovi v menu pro vypisování odměn.

 • Hunting Trophies - Vylepšení Trophy Chamber. Umožňuje hráčům lovit trofeje z creepu. Hráč, který zabije daný druh creepu jako první, bude mít svůj nick uvedený u trofeje z tohoto creepu. Pokud hráči gildy uloví všechny existující druhy creepů, dostanou každé poledne +3 tahy

 • Processing block - Vylepšení Trophy Chamber. Umožňuje hráčům vykonávat úkol Lov odměn. Pokud hráč během týdne porazí 3 Hledané osoby, dostane +10 tahů a přidá gildě +30 zkušeností. Úkol se obnovuje každou neděli o půlnoci.


Training Chamber

 • Training Chamber - pokud má gilda již postavenu Training Chamber, může vedení, pokud má dostatek peněz, své hráče trénovat (vždy jen všechny najednou, nelze trénovat jednotlivce či skupiny)

 • Cena tréninku je [10 + level gildy / 2 * počet členů gildy] a denně lze v součtu natrénovat maximálně počet bodů odpovídající levelu vedoucí gildy + 2

 • Sparring Ring - Vylepšení Training Chamber. Umožňuje (sub)leaderům trénovat dvojnásobné množství bodů damage a hitpoints v Training Chamber všem členům gildy (je možné trénovat 4 + 2 * level první gildy statů)

 • Dueling Arena - Vylepšení Training Chamber. Umožňuje hráčům vykonávat úkol Přátelský zápas. Jednou denně může hráč vyzvat na duel jiného hráče z gildy, nebo být vyzván spoluhráčem. Následně mezi nimi proběhne souboj podobně jako při normálním souboji hráčů, ale bez omezení levelů, bojovníci nedostanou pauzu, zkušenosti, kredity ani karmu a neztratí jednorázové předměty. Vítěz dostane 4 body respektu a poražený 2 body respektu, při remíze pak oba 3 body respektu, oba bojovníci navíc vždy dostanou +3 do základního hitpoints a damage.

 • Napadení se provádí přes vlastní stránku v menu Úkoly


Entrance Hall

 • Entrance Hall - pokud má gilda již postavenu Entrance Hall, může vedení vypisovat konflikty na jiné gildy (to jaký konflikt má výhody zjistíte po najetí kurzoru myši na konflikt ve výběru z těch konfliktů a v Helpu -> Doplňky)

 • Vyhlášení a informace o probíhajícím konfliktu se zobrazí nad tabulkou ROZKAZ LEADERA v tabulce KONFLIKTY, délka konfliktů je 24 hodin jednou za dva dny, přičemž konflikty přináší různé výhody hráčům nebo gildě.

 • Interrogation Chamber - Vylepšení Entrance Hall. Umožňuje hráčům vykonávat úkol Nekalá konkurence. Pokud hráči gildy zvítězí v útoku během jednoho dne nad alespoň jedním lovcem z každé jiné gildy, dostane gilda +100 zkušeností. Úkol se obnovuje každou půlnoc.

 • Holding Cells - Vylepšení Entrance Hall. Umožňuje hráčům vykonávat úkol Jeden proti všem. Pokud hráč zvítězí v útoku během jednoho týdne nad alespoň jedním lovcem z každé jiné gildy, dostane +5 respektu a gilda +100 zkušeností. Úkol se obnovuje každou neděli o půlnoci.


Observatory

 • Observatory - umožňuje všem členům gildy zjišťovat informace o jiných hráčích a o statistikách Hledaných osob. Každý hráč má možnost za poplatek, který je přímo úměrný jeho levelu, zjistit informace o kterémkoliv hráči, který nepatří do jeho gildy, nebo o libovolné Hledané osobě.

 • Rozsah hodnotnosti informace je dán vaší hodnotou INTELLIGENCE. Čím vyšší INTELLIGENCE, tím více kusů výbavy se Vám povede zjistit.

 • Intelligence Center - Vylepšení Observatory. Umožňuje využití informací získaných z ulovených Hledaných osob a jejich využití v soubojích s konkurenčními gildami. Pokud hráči z gildy porazí 1 / 2 / 3 Hledané osoby, dostanou příští den bonus 5% / 8% / 10% do damage a hitpoints při soubojích s hráči z jiné gildy.

 • Guild Vaults - Vylepšení Observatory. Pokud hráč prodá zelený nebo fialový předmět, uloží se do gildovního skladiště. Ostatní hráči gildy si ho pak mohou zakoupit za pětinásobek základní ceny. Navíc dovolí hráčům jednou denně darovat 5000 kreditů gildě a získat za to 10 respektu.


Landing Platform

 • Landing Platform - umožňuje hráčům využívat gildovního doku pro vesmírné lodě. Hráč při vesmírném souboji při obletu planety neztrácí palivo. Při poškození systému ve vesmírné lodi může hráč využít gildovní opravářské droidy a místo opravy za kredity opravit systémy lodi za prodloužení vesmírné pauzy (délka závisí přímo úměrně na počtu poškozených systémů)

 • Flight Suit Dresser - Vylepšení Landing Platform. Umožňuje hráčům zakoupit druhou sadu helmy a brnění do Infa o doku, které se budou používat - pouze při vesmírných soubojích - místo helmy a brnění, které ma na sobě postava v inventáři.

 • Spice Routes - Vylepšení Landing Platform. Umožňuje hráčům vykonávat úkol Krádež koření. Každý hráč se může jedenkrát denně pokusit napadnout ve vesmíru konvoj, přepravující zásilku cenného koření na planetu. Pokud hráč zvítězí, dostane +3 tahy, +3 respektu a kredity, navíc gilda získá +30 zkušeností a 100 * level hráče kreditů. U každé planety lze provést pouze 1 napadení denně.

 • Hráč si vybere v seznamu planet, kde bude úkol plnit, zadá oblet planety - a pokud má aktivní úkol Krádež koření, tak místo souboje s hráčem nebo čekání na orbitě planety proběhne souboj ve vesmíru s npc. Npc je tím silnější, čím má hráč vyšší level. Pokud hráč prohraje, ztratí 1 kolo za oblet a dostane pauzu 6 hod ve vesmíru, pokud remizuje tak ztratí opět 1 kolo a dostane 3 hod pauzu, pokud vyhraje, tak naopak 3 kola získá, nemá žádnou pauzu.


[Novinky]   [Přihlášení]   [Info]   [Autoři]   [Registrace]   [Aktivace účtu]   [Výsledky věků]   [TOP 10]   [Tutorial]   [Help]   [Pravidla]

© by Sandro 2005-2024
Bounty Hunter, Star Wars and all related characters, names and terminology © Lucasfilm Ltd.
The Bounty Hunter's Guild is a non-profit web site.