58. VĚK byl ukončen 15 Jul 2019 00:07 Online 0 lidí Čas serveru 20 Jul 2019 06:58


Brnění a jeho doplňky
Bugy a jejich hlášení
Cantina
Creep
Doplňky
Drogy
Gildy
Holozáznam
Karma
Lodě a vše kolem nich
Novinky pro příští věk
Perky a skilly
Planety
Procházení okolí
Rasy a povolání
Registrace a tvorba postavy
Souboje
Speedery
Taktiky pro začátečníky
Tituly
Vlastnosti postavy
Vybavení
Vysvětlivky
Zbraně
Batohy
Boty
Brnění
Creep
Drogy
Gildy
Helmy
Jezdecká zvířata
Karma
Krystaly
Komplety
Komplety (vesmír)
Lodě
Motory
Opasky
Pancíře
Perky
Rasy
Speedery
Skilly
Systémy
Tituly
Upgrade helem a bot
Vybavení
Vybavení (lodě)
Vybavení (speciální)
Zbraně
Zbraně (lodě)KARMA

Karma značí souhrn všech dobrých a špatných skutků, které jste za svůj život v galaxii vykonali. Hodnota karmy potom charakterizuje vaši duši a její stav. Zda se přikláníte k temné, nebo světlé straně Síly a vaše karma pak ovlivňuje vaše duševní vlastnosti.


HODNOTA KARMY

 • Vaše karma stručně charakterizuje vaše chování ve hře

 • To, zda tíhnete ke světlé straně, temné straně nebo se snažíte zůstat neutrální, se určí podle vašich odpovědí na události, které vás potkají na levelu 2, 3, 4 a 5.

 • To, ke které straně karmy se na levelu 5 přikloníte, již nelze nijak změnit - vybírejte proto své odpovědi pečlivě

 • To, jakou stranu karmy kdo následuje, zjistíte např. v seznamu hráčů podle znaménka u karmy - plus značí kladnou karmu (světlou stranu), mínus zápornou (temnou stranu) a číslo bez znaménka neutrální stranu

 • Body karmy dostáváte podle útoků na hráče,výsledná karma, kterou získáte, je v závislosti na vaší karmě:

 • Light - získáváte karmu při napadnutí hráče podle vzorce (1 + rozdíl levelů směrem nahoru) * 2 - tedy rozmezí od -4 do +8 - pokud útočíte na hráče se stejným nebo vyšším levelem, karmu získáváte, pokud na hráče s nižším levelem, karmu můžete i ztrácet.

  Příklad:
  Budete level 10 a zaútočíte na hráče na stejném levelu. Podle výpočtů [ 1 + (10lvl (soupeře) - 10lvl (váš)) * 2 = 2 karm. body] a tudíž získáte 2 karmy. Pokud byste útočil na hráče na levelu 12, tj. na vyšším, tak podle výpočtu [ 1 + (12lvl - 10lvl) * 2 = 6 karm. bodů ] získáte ke karmě bodů 6. Pokud byste útočil na hráče na levelu 7, tj. na nižším, tak podle rovnice [ 1 + (7lvl - 10lvl) * 2 = -4 karm. body] a tudíž o 4 body karmy přijdete.

 • Dark - získáváte karmu při napadnutí hráče podle vzorce (1 + rozdíl levelů směrem dolů) * 2 - tedy rozmezí od -4 do +8 - pokud útočíte na hráče se stejným nebo nižším levelem, karmu získáváte, pokud na hráče s vyšším levelem, karmu můžete i ztrácet.

  Příklad:
  Budete level 10 a zaútočíte na hráče na stejném levelu. Podle výpočtů [ 1 + (10lvl (váš) - 10lvl (soupeře)) * 2 = 2 karm. body] a tudíž získáte 2 karmy. Pokud byste útočil na hráče na levelu 12, tj. na vyšším, tak podle výpočtu [ 1 + (10lvl - 12lvl) * 2 = -2 karm. body ] přijdete o 2 body karmy. Pokud byste útočil na hráče na levelu 7, tj. na nižším, tak podle rovnice [ 1 + (10lvl - 7) * 2 = 8 karm. bodů] a tudíž získáte 8 bodů karmy.

 • Neutral - získáváte karmu při napadnutí hráče podle vzorce 93 - rozdíl levelů směrem nahoru nebo dolů) * 2 - tedy rozmezí od 0 do +6, nejvýhodnější je tedy útočit na hráče na stejném levelu, a narozdíl od Light/Dark větve karmu nikdy ztrácet nebudete

  Příklad:
  Budete level 10 a zaútočíte na hráče na stejném levelu. Podle výpočtů [ 3 + abs(10lvl (soupeře) - 10lvl (váš)) * 2 = 6 karm. bodů] a tudíž získáte 6 karmických bodů. Pokud byste útočil na hráče na levelu 12, tj. na vyšším, tak podle výpočtu [ 3 - abs(12lvl - 10lvl) * 2 = 2 karm. body ] získáte ke karmě body 2. Pokud byste útočil na hráče na levelu 7, tj. na nižším, tak podle rovnice [ 3 + abs(7lvl - 10lvl) * 2 = 0 karm. bodů] a tudíž se vaše karma nezmění.

 • Body karmy lze získat i procházením okolí (speciální lokace)

 • Pouze pokud je vaše karmická větev Light, tak si můžete na 5. levelu zvolit titulovou větev Way Of The Light Force

 • Pouze pokud je vaše karmická větev Dark, tak si můžete na 5. levelu zvolit titulovou větev Way Of The Dark ForceKARMICKÉ TITULY

 • Podle karmy a podle dalších okolností, chování, životního stylu vaší postavy a percích, získáváte karmické tituly, které NEjsou závislé čistě na hodnotě vaší karmy

 • Hodnota vaší karmy rozhoduje převážně o tom, jakého charakteru tyto tituly jsou, a jak moc silný je váš příklon k vaší straně karmy

 • Možnosti vašich karmických titulů významně ovlivňují nebo upravují také perky, výsledky soubojů, frekvence útoků, užívání drog, sázení a další vlivy

 • Karmické tituly mají svojí prioritu. To znamená, že pokud by jste měl splněné podmínky pro 2 nebo více karmických titulů, váš výsledný titul bude dán prioritou těchto titulů. Nejvyšší prioritu má titul Scourge Of The Universe, Gambler, dále pokračuje přes Mechanical Body a Gravideggera až k titulům rozděleným podle toho, k jaké straně karmy jste se přiklonil.

 • To znamená, že pro získání "lepšího" titulu je NUTNOU podmínkou nemít žádnou ze špatných vlastností, naopak pro získání titulu záporného je POSTAČUJÍCÍ podmínkou mít patřičné záporné vlastnosti.

 • Všechny 3 karmické větve dostávají bonusy postupně.

 • Jak vaše karma poroste, budou se přidávat další a další bonusy, nebo se budou zvyšovat ty stávající.

 • Zpočátku jsou bonusy větší a častější nez později - pokud má např. jeden hráč 100 Neutral karmy a druhý hráč 200 Neutral karmy, tak hráč s 200 karmy nemá 2x více bonusů než první hráč!

 • Všechny 3 karmické větve mají vždy stejný celkový bonus do damage + hitpoints, skillů, respektu a tahů při jakémkoliv čísle karmy. Pokud budou 3 hráči, každý bude mít 50 karmy a jinou karmickou větev, tak stále všichni budou mít stejný celkový bonus do damage a hitpoints (pro zajímavost to bude 17% - nicméně Light bude mít větší bonus do hitpoints, Dark do damage a Neutral bude vyrovnaný). To samé platí i u ostatních bonusů, které jsou společné pro všechny 3 větve.

 • Každá větev karmy má celkem 20 stupňů, kdy se vám buď přidají nové bonusy, nebo zvýší staré. Pro lepší přehled se po každých 5 stupních změní i karmický titul. Poslední 20. stupeň lze dosáhnout při 500 karmy[Novinky]   [Přihlášení]   [Info]   [Autoři]   [Registrace]   [Aktivace účtu]   [Výsledky věků]   [TOP 10]   [Tutorial]   [Help]   [Pravidla]

© by Sandro 2005-12
Bounty Hunter, Star Wars and all related characters, names and terminology © Lucasfilm Ltd.
The Bounty Hunter's Guild is a non-profit web site.