92. VĚK běží od 30 May 2024 20:00 Online 0 lidí Čas serveru 13 Jun 2024 06:23


Brnění a jeho doplňky
Bugy a jejich hlášení
Cantina
Creep
Doplňky
Drogy
Gildy
Holozáznam
Jezdecká zvířata
Karma
Lodě a vše kolem nich
Novinky pro příští věk
Perky a skilly
Planety
Procházení okolí
Rasy a povolání
Registrace a tvorba postavy
Souboje
Speedery
Taktiky pro začátečníky
Tituly
Úkoly
Vlastnosti postavy
Vybavení
Vysvětlivky
Zbraně
Batohy
Boty
Brnění
Creep
Drogy
Gildy
Helmy
Jezdecká zvířata
Karma
Krystaly
Komplety
Komplety (vesmír)
Lodě
Motory
Opasky
Pancíře
Perky
Rasy
Speedery
Skilly
Systémy
Tituly
Upgrade helem a bot
Vybavení
Vybavení (lodě)
Vybavení (speciální)
Zbraně
Zbraně (lodě)SOUBOJE

K životu nájemného lovce, potažmo všech ne úplně legálních povolání, patří i více než časté potyčky se soupeři. Boj vás může zastihnout kdykoliv a kdekoliv a je třeba na něj být připraven a nejlépe i vyzbrojen.

SOUBOJ

 • Souboje jsou hlavní činností ve hře; napadnout můžete vy protihráče nebo jím můžete být napaden

 • Pokud jste napaden, o souboji a jeho výsledku se dozvíte z výpisu událostí při přihlášení ihned po zalogování nebo si můžete události přečíst kdykoliv pod položkou "Události" na záložce OSTATNÍ

 • Napadnout protihráče je možné v položce "Napadnout hráče" na záložce planeta, kliknutím na jméno hráče, který je v seznamu lovců, které můžete lovit

 • Lze útočit pouze na hráče v rozmezí +-3 (možno upravit perkem) vašeho levelu a napadán můžete být také pouze v tomto rozmezí. Pokud však dosáhnete levelu 30, můžete napadat jiné hráče, kteří také dosáhli levelu 30, bez dalších omezení (může tak tedy bojovat např. level 31 a 37). Nicméně pro účely počítání karmy nebo některých předmětů / perků / skillů se i v takovém případě počítá, jako by rozdíl levelů byl maximálně 3 (s perkem Suicider max. 5)

 • Nelze napadnout dvakrát po sobě stejného hráče, vždy mezi útoky na stejného hráče musí být útok na někoho jiného

 • Každý útok na hráče stojí tolik kol, jaká je obtížnost terénu, tak se může měnit v závislosti na počasí, aktuální obtížnost terénu vidíte v levém sloupečku pod položkou "Planeta" (snížit počet kol spotřebovaných při útoku na hráče lze upravit perky, skilly, konflikty, itemy nebo speederem)


 • Příklad:
  Jste na Tatooine a zrovna zuří písečná bouře. Vy však máte speeder, který snižuje obtížnost terénu o 1. Výsledné množství tahů nutné k napadení hráče je tedy 2 + 2 - 1 = 3
PRŮBĚH SOUBOJE

 • To jak souboj probíhá a dopadne je dáno vlastnostmi a vybavením obou postav, záleží na damage (a jeho typu), hitpoints, armor (a jeho typu), perkách, drogách, karmě, titulech, případných skillech a vybavení

 • Řazení jednotlivých faktorů je stejné jako jeho výčet na předchozím řádku, pouze extrémní damage (dle typu damage a armoru) se započítává na konec a následně je redukován příslušnou redukcí daného armoru; výpočty jednotlivých hodnot jsou na následujících řádcích

 • Stálý damage (základní damage a zbraně) se počítá v následujícím pořadí: základní damage + procentuální složky obou zbraní + pevná složka první zbraně + pevná složka druhé zbraně

 • Ke stálému damage se pak počítají bonusy a postihy za drogy, karmické tituly, tituly, perky, skilly (u těch které jsou dány šancí na uskutečnění pouze, pokud se uskuteční) a předměty

 • Stálé hitpoints (základní hitpoints a celé brnění) se počítá v následujícím pořadí: základní hitpoints + procentuální složky brnění, helmy a bot + pevná složka brnění + pevná složka helmy + pevná složka bot

 • Ke stálým hitpoints se pak počítají bonusy a postihy za drogy, karmické tituly, tituly, perky, skilly (u těch které jsou dány šancí na uskutečnění pouze, pokud se uskuteční) a předměty

 • K finálnímu damage se přičte případný extremní damage (+33%) pokud daný typ armoru podléhá právě danému typu damage (více viz Zbraně a Brnění) a posléze se odečte redukce armoru • VÝSLEDEK SOUBOJE

  • Výsledek souboje je dán porovnáním vašich a soupeřových statů a všeho co k tomu patří (skilly, perky, tituly, konflikty, extrémní damage...)

  • Výsledek může být čtyř typů; výhra, prohra, remíza s oboustranným zraněním a remíza bez zranění

  • Po každém souboji následuje pauza, a to buď jednostranná (nemůžete útočit, ale může být zaútočeno na vás) nebo oboustranná (nemůžete útočit, ani na vás nemůže být zaútočeno)

  • Pauza po souboji je dána tím, jak v souboji obstojíte; pokud jste při souboji zraněn (prohrajete nebo remizujete se zraněním) je pro vás oboustranná pauza 6 hodin; pokud vyhrajete, nebo remizujete bez zranění, máte jednostrannou pauzu 12 nebo 0 hodin (délku pauzy lze upravit perky, skilly, itemy atp.)

  • K remízám dochází (se zraněním) pokud mají oba hráči dostatečný útok na soupeře nebo (bez zranění) pokud mají oba hráči dostatečnou obranu, aby útok nepřítele odrazili

  • Pokud dojde k remíze bez zranění při obraně, nenásleduje pro bránícího se hráče po souboji žádná pauza, naopak útočník má pauzu klasicky jednostrannou 12 hodin

  • Při napadení stejného hráče během následujících 24 hodin se standartní pauza prodlužuje o počet hodin zbývajících do 24h limitu od posledního napadení daného hráče

  • Skill Reincarnation neruší tento postih, typ pauzy je stejný, jako při vašem posledním souboji

  • Vítěz získává 1/5 (možno upravit perkem, skillem nebo konfliktem) soupeřovy hotovosti, sníženo o daně gildy a expy dané soupeřovými staty a použitými skilly atp.

  • Při prohře získává hráč 1/10 expů co by získal při výhře, za remízu(oboustranné zabití) je 1/3 expů a při remíze(nezabijou se) 1/5 expů které by získal při výhře

  • Napadající hráč získá/ztratí vůči standardním expům (které dostane gilda, pokud v nějaké je) až +-30% v závislosti na tom, jaký je zisk karmy z daného souboje a jaký byl rozdíl levelů hráčů v posledních 5 soubojích, v kterých vystupoval jako útočník. Vztah se řídí rovnicí:
   [exps_standardni-exps_standardni*(prumerny_rozdil_levelu/10+karma_ze_souboje/10)/2]

  • Pokud jste v gildě, tak za každý souboj kdy napadáte získáváte +2 body do respektu a vaše gilda získá zkušenosti v případě výhry (útoku i při obraně)

  • Vítěz souboje získává za výhru při útoku pro gildu "+25 zkušeností + 3*úspěšnost provníka" a při výhře v obraně +50 zkušeností - zkušenosti, které přinesete své gildě jsou dále ovlivněny hodnotou vaší INTELLIGENCE, skilly, perky atd...

  • Pokud souboj vyhrajete, přičte se vám další bod respektu ať útočíte nebo se bráníte

  • Počet po sobě jdoucích vítězství se sčítá a má vliv na zisk vaše statistiky a zisk zkušeností pro gildu, naopak však ale také dává větší zisk zkušeností pro soupeřovu gildu, pokud jste poraženi a zároveň váš přemožitel při výhře získá více creditů (více viz níže)


  • Příklad:
   Nechť hráč napadá jiného o 2 levely výš a má perk Stream Of Karma. V minulosti (v posledních 5ti soubojích) napadl 3 hráče s rozdílem levelů +1, jednoho s +3 a jednoho s -1. Střední hodnota rozdílu levelů tedy je +1 a množství karmy za souboj +3. Proto ztratí vůči standardním expům, které jdou výhradně gildě, přesně [exps_standardni-exps_standardni*(prumerny_rozdil_levelu/10+karma_ze_souboje/10)/2] = [exps_standardni-exps_standardni*((+1)/10+(+3)/10)/2] = [exps_standardni-exps_standardni*2/10] - tedy 20% expů (nebo-li získá 80% standardních expů).  POČET VÍTĚZSTVÍ

  • Počet vítězství v řadě za sebou má vliv na vaše statistiky, zisk zkušeností pro gildu a ovlivňuje zisk zkušeností pro gildu v případě vaší prohry i pro soupeře.

  • Čím více vítězství v řadě máte, tím bude i vyšší jeho zisk creditů (fixní, který není odebíraný z vašich creditů).

  • Do počtu vítězství v řadě se počítají pouze souboje, kdy lovci stojí tzv. tváří v tvář a to i v případě, že se pouze bráníte (vesmírné souboje žádným způsobem nemají vliv na "počet vítězství v řadě")
  • To vše se odráží buď na čistém počtu zabití hráčů v řadě (tj. POUZE vítězství), nebo na skupině, do které díky těmto zabitím patříte - viz tabulka.

  POČET ZABITÍ STATUS ZKRATKA
  2Double killDO
  3Tripple killTR
  4-5Mega killME
  6-9Ultra killUL
  10-14Monster killMO
  15-19OwnageOW
  20 a víceHolly shit!HO  • Za každé vítězství v řadě získáte + 1% do damage a hitpoints (maximálně lze získat bonus 20% do damage a zároveň 20% do hitpoints)

  • Za každou další úroveň své skupiny (viz tabulka) získáte + 2% zkušeností gildě (max. 14%)

  • Za každou další úroveň skupiny (viz tabulka) vašeho oponenta získáte + 5% zkušeností gildě (max. 35%)

  • Za každou další úroveň skupiny (viz tabulka) vašeho oponenta získáte + 50 creditů, kdy tento bonus se neodečítá z creditů soupeře, ale jedná se o fixní zisk (max 350 creditů)

  • Všichni hráči mají na stránce Napadnout lovce uvedenou zkratku svého statusu, do které skupiny nyní patří (tj. hráči s 2 a více vítězstvími v řadě)

  • Jakmile souboj skončí jinak než vítězstvím, hráč ztrácí veškeré výhody i postihy současně se svým statusem, který se vrátí na výchozí "nulovou" hodnotu

[Novinky]   [Přihlášení]   [Info]   [Autoři]   [Registrace]   [Aktivace účtu]   [Výsledky věků]   [TOP 10]   [Tutorial]   [Help]   [Pravidla]

© by Sandro 2005-2024
Bounty Hunter, Star Wars and all related characters, names and terminology © Lucasfilm Ltd.
The Bounty Hunter's Guild is a non-profit web site.